Νοσοκομειακά Προγράμματα

Προγράμματα Υγείας με 100% κάλυψη των εξόδων περίθαλψης  σε Α’ ή Β’ θέση
νοσηλείας Ολοκληρωμένη Νοσοκομειακή Κάλυψη με Εγγύηση Παροχών και σε Προσιτή τιμή.

 

 

 

100% κάλυψη εξόδων για τις αναγνωρισμένες δαπάνες σε νοσοκομείο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 80% στο εξωτερικό και 70% σε ΗΠΑ και Καναδά.

 • Δαπάνες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου .
 • Δαπάνες μεταμοσχεύσεων . Δαπάνες νοσηλείας μίας μέρας .   Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας .
 • Αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων .
 • Εξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία που σχετίζονται με το περιστατικό νοσηλείας .
 • Δαπάνες ασθενοφόρου .
 • Ειδικά επιδόματα .
 • Επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Έως 1.000.000 ευρώ ανά ασφαλιστική περίοδο, ανά περιστατικό νοσηλείας.
 • Μη υποχρεωτική χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Αποζημίωση με:
 • Απευθείας εξόφληση, στα συμβεβλημένα νοσοκομεία
 • Εξόφληση μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων τιμολογίων/αποδείξεων, στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία

Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα για πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις κάθε προγράμματος και οδηγίες για τις διαδικασίες πριν και μετά τη νοσηλεία