Προστασία Ατυχήματος

Το πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει και όσους οδηγούν μοτοσικλέτα άνω των 125 cc

Τα παιδιά ασφαλίζονται από 3 µηνών έως 18 ετών, ή 24 ετών εφ’ όσον σπουδάζουν, µε το 50% των καλύψεων του/των γονέα/γονέων.

ΠΑΡΟΧΕΣ κατ’άτοµο

1

Απώλεια ζωής από Ατύχηµα

10.000 

2

Μόνιµη Ολική/Μερική ανικανότητα από Ατύχηµα

10.000 

3

Ιατροφαρµακευτικές ∆απάνες εντός/εκτός Νοσοκοµείου από Ατύχηµα, µέχρι

1.000 

4

Νοσοκοµειακό Επίδοµα από Ατύχηµα την ηµέρα, από την 1η ηµέρα, µέχρι 180 ηµέρες

15 

5

∆απάνες Έκτακτης ∆ιακοµιδής από ατύχηµα, µέχρι

500 

6

Χειρουργικό Επίδοµα Ατυχήµατος

500 

 

ΜΙΚΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ : € 60,00 

 

Μπορούμε να προσαρμόσουμε τα ποσά και τις καλύψεις για να φτιάξουμε το δικό σας πρόγραμμα προστασίας.

Διευκρινίσεις

 

  • Το πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει και όσους οδηγούν μοτοσικλέτα άνω των 125 cc
  • Οι καλύψεις του προγράµµατος ισχύουν για ηλικίες από 18 ετών µέχρι 64 ετών,
  • Η κάλυψη ισχύει 24 ώρες το 24ωρο, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον κόσµο.
  • Αν δεν οδηγείται μοτοσικλέτα το κόστος ασφάλισης είναι € 40 το έτος .

 

Σηµαντικές

Εξαιρέσεις

Προϋπάρχουσες Ανικανότητες & Ασθένειες

Ατυχήµατα από οποιαδήποτε ενεργή συμμετοχή του ασφαλισµένου σε τροµοκρατική ενέργεια

Ατυχήµατα και ασθένειες από ραδιενέργεια και ακτινοβολία Ατυχήµατα από τη χρήση εκρηκτικών

Συµµετοχή σε επαγγελµατικό αθλητισµό και επικίνδυνες δραστηριότητες π.χ.(ορειβασία, αγώνες ταχύτητας, πτώση µε αλεξίπτωτο, κυνήγι κλπ ) .

 

Ποιους δεν καλύπτουµε µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα 

 

 

Εργαζόµενους στα Σώµατα Ασφαλείας , Πληρώµατα πλοίων , ∆ύτες , Πιλότους , Εργαζόµενους σε ορυχεία Επαγγελµατίες Αθλητές