3μηνη ή 6μηνη Ασφάλιση ΙΧΕ Αυτοκινήτου

ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με βάση τα κυβικά και τους φορολογήσιμους ίππους του οχήματος :

Για Νομό Αττικής

Από 0 έως 1214 κυβικά = 6 – 8 Φορ. ίπποι: Τελικά ολικά ασφάλιστρα
Από 1215 έως 1500 κυβικά = 9 – 10 Φορ. ίπποι: Τελικά ολικά ασφάλιστρα  €
Από 1501 έως 1785 κυβικά = 11 – 12 Φορ. ίπποι: Τελικά ολικά ασφάλιστρα  €
Από 1786 & πάνω κυβικά = 13 Φορ. ίπποι & πάνω : Τελικά ολικά ασφάλιστρα  €

 

 

Βασικό

Πακέτο

 • Σωματικές βλάβες,
 • υλικές ζημιές,
 • αυτογνώμων αφαίρεση,
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα,
 • Νομική προστασία,
 • Οδική βοήθεια από ατύχημα,
 • φροντίδα ατυχήματος (εξυπηρέτηση στον τόπο του ατυχήματος)

 

 

Πρόσθετες παροχές

χωρίς επιβάρυνση:

 

 • Εύκολη και γρήγορη αποζηµίωση µέσω του συστήµατοςΦιλικού Διακανονισμού.
 • Δωρεάν Πράσινη Κάρτα ώστε να μπορεί ο ασφαλισμένος να κινηθεί νόμιμα εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Συνεργαζόµενα εξουσιοδοτημένα συνεργείαστα οποία µπορεί ο ασφαλισµένος να απευθύνεται γλιτώνοντας χρόνο, κόπο και χωρίς την εκταµίευση χρηµατικού ποσού σε περίπτωση ατυχήµατος.

 

 


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-1-

Με βάση τα κυβικά και τους φορολογήσιμους ίππους του οχήματος :

Για Νομό Αττικής

Από 0 έως 928 κυβικά = 6 Φορ. ίπποι : Τελικά ολικά ασφάλιστρα  €
Από 929 έως 1214 κυβικά = 7- 8 Φορ. ίπποι : Τελικά ολικά ασφάλιστρα  €
Από 1215 έως 1500 κυβικά = 9 -10 Φορ. ίπποι : Τελικά ολικά ασφάλιστρα  €
Από 1501 έως 1785 κυβικά = 11 -12 Φορ. ίπποι : Τελικά ολικά ασφάλιστρα  €
Από 1786  κυβικά & πάνω = 13 Φορ. ίπποι & πάνω : Τελικά ολικά ασφάλιστρα  €

 

 

Βασικό
Πακέτο

 

 • Σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, αυτογνώμων αφαίρεση,
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα,
 • Νομική προστασία,
 • Οδική βοήθεια από ατύχημα, φροντίδα ατυχήματος (εξυπηρέτηση στον τόπο του ατυχήματος),

 

Πρόσθετες παροχές

χωρίς επιβάρυνση:

 

 • Δωρεάν πράσινη κάρτα ώστε να μπορεί ο ασφαλισμένος να κινηθεί νόμιμα εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας,
 • Εύκολη και γρήγορη αποζηµίωση µέσω του συστήµατος φιλικού διακανονισμού,
 • Συνεργαζόµενα εξουσιοδοτημένα συνεργεία στα οποία µπορεί ο ασφαλισµένος να απευθύνεται γλιτώνοντας χρόνο, κόπο και χωρίς την εκταµίευση χρηµατικού ποσού σε περίπτωση ατυχήµατος.

 

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (κλικ εδώ).