Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης,

προσφέρει στον επαγγελματία τη σταθερότητα για την επίτευξη των στόχων του και την απαλλαγή του από την αβεβαιότητα για τυχόν οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην επιχείρησή του ένα τυχαίο και απρόοπτο περιστατικό που θα συμβεί εντός της επιχείρησής του και εν ώρα λειτουργίας της.

Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ίδιο και την επιχείρηση του από απαιτήσεις τρίτων αναφορικά με τυχόν σωματικές βλάβες ή/και απώλεια ζωής καθώς και τις υλικές ζημιές αυτών που θα προκαλέσει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πλέον και στη χώρα μας ο περιορισμός της ανοχής στα λάθη, οδηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες στις αίθουσες των δικαστηρίων για αποζημιώσεις που προέρχονται από αγωγές ιδιωτών.

 

 

Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ασφαλιστικό πρόγραμμα ανάλογο με τη φύση της δραστηριότητας του ασφαλισμένου για πληθώρα ασφαλιστικών καλύψεων ευθύνης.