Αστική Ευθύνη

 

 

Τι είναι Αστική Ευθύνη

 

 

 

 

Πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.
H ασφάλιση της αστικής ευθύνης, προσφέρει στον ιδιώτη και τον οικογενειάρχη ηρεμία και σιγουριά και τον απαλλάσσει από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον οικογενειακό του προγραμματισμό,  αποζημιώνοντας άμεσα για τις φθορές που προξένησε τόσο ο ίδιος όσο και μέλη της οικογένειάς του λόγω απροσεξίας.

Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων.

 

Καλύψεις Αστικής Ευθύνης

 

• Αστική Ευθύνη Ιδιώτη/Οικογενειάρχη
• Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας
• Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου Ζώου