Ασφάλεια Ζωής

Ποιές ανάγκες μπορεί να καλύψει

 

 

 

 

 

 

Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις, τις δικές της ανελαστικές δαπάνες. Υποχρεώσεις  και δαπάνες που μπορούμε να εκπληρώσουμε, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμά μας.  Όμως κάποιο απρόβλεπτο γεγονός μπορεί να μας βγάλει, οποιαδήποτε στιγμή, εκτός αυτού του προγράμματος.

 

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά, οι ανάγκες οι οποίες χρειάζεται να αντιμετωπιστούν

 σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής.

 

  • Τρέχοντα έξοδα
  • Κάλυψη τελευταίων εξόδων
  • Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων
  • Πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων
  • Πληρωμή φόρων κληρονομιάς
  • Υποχρεώσεις προς τρίτους
  • Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για τα παιδιά

 

Βασικές Κατηγορίες Ασφάλειες Ζωής

 

Ισόβιος

Η Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής καταβάλλει το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, όταν συμβεί η απώλεια ζωής.Η κάλυψη παρέχεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου.

Απλή

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής καταβάλλει το εφάπαξ ποσό εάν συμβεί η απώλεια ζωής μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο.Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. από 1 έως 30 έτη.

Μειούμενου

Κεφαλαίου

Η Ασφάλεια Ζωής Μειομένου Κεφαλαίου καταβάλλει το εφάπαξ ποσό, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή των δανείων ήκάλυψη μειούμενων αναγκών στο μέλλον.

 

Πώς θα κάνετε τη σωστή επιλογή ασφαλιστικού προγράμματος ζωής;

 

  • Επιλέξτε μια ασφαλιστική εταιρεία φερέγγυα και αξιόπιστη, με ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο.

 

  • Υπολογίστε σωστά το ποσό για το οποίο θα ασφαλιστείτε, ώστε να εξασφαλιστούν οι άνθρωποί σας. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος θα σας βοηθήσει καθοριστικά στον σωστό υπολογισμό.

 

Ασφάλεια Ζωής

 

Προστασία από Ατύχημα


Ασφάλιση Εισοδήματος


Εξασφάλιση Οικογένειας


Προστασία Δανειοληπτών


 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ