Ασφάλιση Απώλειας εισοδήματος από ατύχημα ή ασθένεια

eisodimatos

Το εισόδημα που παράγουμε κατά την περίοδο που εργαζόμαστε είναι το μεγαλύτερο σε οικονομική αξία αγαθό μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ασφάλεια εισοδήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη, με την οποία εξασφαλίζετε την διαχείριση των υποχρεώσεών σας και της οικογενείας σας σε περίπτωση αδυναμίας σας για εργασία λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή από ασθένεια.

 

Ένα ατύχημα ή μία ασθένεια μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητά μας για εργασία.

 

Η ασφάλιση Απώλειας εισοδήματος από ατύχημα η ασθένεια, απευθύνεται σε κάθε ενήλικα που εργάζεται και επιθυμεί σε ενδεχόμενη προσωρινή η και μόνιμη ανικανότητά του για εργασία, να εξασφαλίσει το ημερομίσθιό του. Απευθύνεται και σε κάθε αυτοαπασχολούμενο και στον μισθωτό και τον επιχειρηματία.

 

Ασφάλεια Ζωής

 

Προστασία Ατυχήματος


Ασφάλιση Εισοδήματος


Εξασφάλιση Οικογένειας


Προστασία Δανειοληπτών


 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ