Ασφάλιση Επιχειρήσεων Εστίασης

restaurant

Πρόγραμμα, ειδικά για Επιχειρήσεις Εστίασης, όπως εστιατόρια, ταβέρνες, πιάνο-μπαρ κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα παρέχεται για επιχειρήσεις με συνολικά ασφαλιζόμενα ποσά οικοδομής και περιεχομένου μέχρι 800.000 € και συνδυάζει τις ασφαλιστικές ανάγκες αυτού του είδους των επιχειρήσεων με δύο τρόπους:

  • Κάλυψη Περιουσίας
  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων

 

Το πρόγραμμα έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται σε επιχειρήσεις με ασφαλιζόμενα ποσά μεγαλύτερα των  800.000 €, με όρια καλύψεων τροποποιημένα ανάλογα με το μέγεθος της κάθε επιχείρησης.

 

 

 

Απευθύνεται σε:

 

 

Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης που λειτουργούν την επιχείρησή τους σε ιδιόκτητη οικοδομή

Ενοικιαστές που επιθυμούν να ασφαλίσουν το περιεχόμενο της επιχείρησής τους

Ενοικιαστές που επιθυμούν να ασφαλίσουν το περιεχόμενο της επιχείρησής τους, καθώς και τις πιθανές βελτιώσεις που έχουν κάνει με δικά τους έξοδα στο ενοικιαζόμενο κτίριο.