Ασφάλιση Οικοδομικών Κατασκευών

 

Ασφάλιση Οικοδομικών Κατασκευών

Είναι μια ασφάλιση για οποιαδήποτε κατασκευή οικοδομικού έργου, που παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη και καλύπτει όλα τα είδη οικοδομών, όπου κι αν βρίσκονται στην Ελλάδα :εξοχικές κατοικίες, διαμερίσματα, πολυκατοικίες, καταστήματα, μικρά ξενοδοχεία, προκατασκευασμένα σπίτια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων που θα υψωθούν και μέχρι δύο υπόγειους ορόφους
.

 

Ασφάλεια για κάθε οικοδομή και κάθε εργασία

 

Ποίος ασφαλίζεται

Η ασφάλιση μπορεί να συναφθεί από τον ιδιοκτήτη του έργου και τους εργολάβους του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων.
Είτε είστε ιδιοκτήτης και χτίζετε το σπίτι σας μόνος σας, με δάνειο ή χωρίς, είτε είστε κατασκευαστής και έχετε αναλάβει την κατασκευή ως εργολάβος
 

Διάρκεια κάλυψης

 
Η κάλυψη αρχίζει από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο και λήγει όταν η εργασία έχει αποπερατωθεί και παραδίδεται.
 
 

Καλύψεις του προγράμματος

 

Καλύπτει οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση νέου ή για την ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου, καθώς και την κατεδάφιση παλιού κτίσματος πριν την ανέγερση του καινούργιου.
 
 

Το πρόγραμμα σας εξασφαλίζει ένα μεγάλο εύρος καλύψεων, σε κάθε τομέα.

 
Υλικές ζημιές έργου

• Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη • Πλημμύρα, θύελλα, χιόνι, καταιγίδα, χαλάζι • Σεισμός • Καθίζηση, κατολίσθηση • Ανθρώπινα σφάλματα, απειρία, αμέλεια, αδεξιότητα, κακόβουλη ενέργεια τρίτων
Αστική ευθύνη προς τρίτους

• Καλύπτεται η νομική ευθύνη του ασφαλιζομένου, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους, με την προϋπόθεση ότι οι ζημιές αυτές προέρχονται από τις ασφαλιζόμενες εργασίες. • Καλύπτονται οι ζημιές σε τρίτους και κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης υπάρχοντος κτίσματος αμέσως πριν την ανέγερση, εφόσον οι εργασίες αυτές έχουν συμπεριληφθεί στο συμβόλαιό σας.
Συμπληρωματικές καλύψεις Για τις ανεγέρσεις:
• Ευρεία συντήρηση μετά το πέρας της κατασκευής • Εσφαλμένη μελέτη • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και τρομοκρατικές ενέργειες
• Αποκομιδή συντριμμάτων

Για τις ανακαινίσεις:
• Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και τρομοκρατικές ενέργειες • Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως των υλικών (με την προϋπόθεση φύλαξης των υλικών σε κλειστό προστατευμένο χώρο) • Αποκομιδή συντριμμάτων • Επίσης, καλύπτονται ζημιές που θα υποστούν οι εργάτες, οι οποίοι απασχολούνται στο υπό ανέγερση ή ανακαίνιση κτίριο