Ασφάλιση Σκάφους

Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Για τη μετακίνηση και την κυκλοφορία του σκάφους σας , η κάλυψη της Αστικής σας Ευθύνης προς τρίτους και επιβαίνοντες είναι υποχρεωτική , σύμφωνα με τον Νόμο 4256/2014.

Εξασφαλίζετε ολοκληρωμένη κάλυψη αφού τα προγράμματα μας περιλαμβάνουν ασφάλιση για ζημιές που απειλούν το σκάφος, τους επιβαίνοντες, αλλά και τους τρίτους, βάσει της υποχρεωτικής ασφάλισης για Αστική Ευθύνη.

Βασικές Έννοιες
του Νόμου 4256/2014

 

ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ :  οποιοιδήποτε είναι πάνω στο σκάφος .
ΤΡΙΤΟΙ :   οποιοιδήποτε βρίσκονται εκτός σκάφους .
ΡΥΠΑΝΣΗ : τυχαία , ατυχηματική , ανεξάρτητη της βούλησης του ασφαλιζόμενου και όχι βαθμιαία .

 

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη σκάφους, για ζημιές προς τρίτους ή/και επιβαίνοντες μετά από ατυχήματα που θα προκαλέσει το σκάφος ή/και που θα συμβούν σε αυτό κατά τη διάρκεια μετακίνησης και κυκλοφορίας στη θάλασσα και των οποίων συνέπεια θα είναι:

Αστική Ευθύνη
  • Θανατηφόρος τραυματισμός προσώπων  
  • Τραυματισμός προσώπων      
  • Υλικές ζημιές      
  • Θαλάσσια ρύπανση

 

 

  Ενδεικτικές τιμές για ασφάλιση Αστικής Ευθύνης  

Ταχύπλοο Ιδιωτικής και Προσωπικής Χρήσης με Μηχανή

ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
Eως 30 HP 26  € 37
Έως 50 HP 29  € 46
Έως 100 HP 32  € 60
Έως 150 HP

Έως 200 ΗΡ

 

Έως 250 ΗΡ

40

44

 

47

 € 70

79

 

93

Έως 300 HP 57
 € 94
ΙστιοπλοϊκόJET SKI 25 € για 6 μήνες38 € για 6 μήνες  35 € για 12 μήνες55 € για 12 μήνες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ 

 

Ταξιδέψτε με Σιγουριά
Ασφαλίζετε το Σκάφος σας Αξιόπιστα

 

Προσθέστε καλύψεις

  • Για μια ευρεία γκάμα ζημιών : ολική ή μερική κλοπή, κακόβουλες βλάβες, ηφαιστειακή έκρηξη, πειρατεία, πυρκαγιά, έκρηξη, ίδιες ζημιές από κακοκαιρία, ζημιές από φορτοεκφόρτωση μηχανών ή εφοδίων, προσάραξη, ημιβύθιση, σύγκρουση με άλλο πλοίο, προβλήτα ή προκυμαία, αμέλεια πληρώματος, έξοδα ναυαγιαιρέσεως ή απομακρύνσεως ναυαγίου κ.λ.π.
  • Εξασφαλίζετε επιπλέον κάλυψη μέσα από τις επιπρόσθετες, ειδικές ρήτρες για ειδικές περιπτώσεις (κάλυψη ζημιών από απώλεια προσωπικών ειδών, την κάλυψη μηχανικών βλαβών, καλύψεις αστικής ευθύνης πέρα από τα όρια βασικής καλύψεως, ακόμα και για πιθανές περιπτώσεις ρύπανσης, ειδικές καλύψεις για την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες κ.λ.π.)

 

 

Ασφάλιση Σκάφους που

Συμμετέχει σε Αγώνες

 

Κάθε τύπο σκάφους, ιδιωτικής, επαγγελματικής ή ναυταθλητικής χρήσης, τόσο για μικρά σκάφη όσο και για Yachts αλλά και Mega Yachts, σχεδόν για κάθε τύπο πλοίου της εμπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας,  οποιοδήποτε μέγεθος και τύπο πλοίου χωρίς περιορισμούς ναυσιπλοΐας.

 

 

 

 

 

 

«Φόρμα Επικοινωνίας»