Ασφάλιση Πληρωμάτων

Τα προγράμματα

Τα προγράμματα ασφάλισης πληρωμάτων προστατεύουν πλήρως τους πλοιοκτήτες , με ομαδική ασφάλεια , την Αστική Ευθύνη που έχετε ως Πλοιοκτήτης απέναντι στα πληρώματα που εργάζονται κάτω από μια ειδικότητα στα διάφορα πλοία των Ναυτιλιακών Εταιριών, όπου προσλαμβάνονται.

 

 
Η συγκεκριμένη κάλυψη αφορά και τα πληρώματα των ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής για την χρονική περίοδο τέλεσης πλόων
.

 

Ασφάλιση Πληρωμάτων

 

 
Καλύψεις
 
 

• Ασθένεια και ατύχημα
• Θάνατο από ατύχημα – ασθένεια
• Μόνιμη μερική ή μόνιμη ολική ανικανότητα
• Πρόσκαιρη ολική ανικανότητα
• Νοσοκομειακή και εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη
• Εισιτήρια επαναπατρισμού παθόντος και αντικαταστάτου
• Κάλυψη κατά την αποστολή πληρωμάτων στο πλοίο
• Εξοδα ταφής και μεταφορά σορού

 

Η Διαφορά

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ασφάλιση πληρωμάτων διαφέρει από τον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλίσεων στο εξής : στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, ο εργοδότης δεν ασφαλίζετε την Αστική του Ευθύνη, αλλά επιλέγετε και προσφέρετε στο προσωπικό της εταιρίας του ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που λειτουργεί επιπλέον της κάλυψης κάποιου κοινωνικού ταμείου.
 
 

Η σημασία της ασφάλισης πληρωμάτων

Η σημασία της ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ταμείο κοινωνικής ασφάλισης που να αναλαμβάνει αμέσως την παροχή προστασίας στο ναυτικό. Ο Πλοιοκτήτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την περίθαλψη του ναυτικού