Βιοτεχνιών / Βιομηχανιών

biomixaneion

Οι ιδιαιτερότητες της Ασφάλισης Βιοτεχνιών και Μεγάλων Βιομηχανιών

 

 

 

 

 

 

 

αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια εξειδικευμένων στελεχών, ιδιαίτερα έμπειρων στο χειρισμό και την επιλογή των ασφαλιστικών καλύψεων,λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα της κάθε επιχείρησης.

 

Σε συνεργασία με καταξιωμένους & έγκριτους πραγματογνώμονες της αγοράς μπορούν να προσφέρουν στην κάθε επιχείρηση την μελέτη ασφάλισης που ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις της.

 

Στόχος είναι η παροχή ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εξ’ αρχής σχεδιασμένου να καλύπτει από τον κίνδυνο της απλής πυρκαγιάς, μέχρι και τον οποιονδήποτε συμπληρωματικό κίνδυνο που απειλεί ή μπορεί να απειλήσει μία επιχείρηση. Το ασφαλιστήριο αυτό έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, τόσο όσον αφορά στο εύρος των παροχών όσο και στη διάρκεια.