Γενική Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Καλύψεις

Σας καλύπτει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε αυτή. Η Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

 

 

 

 

  • Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων
  • Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων – Φροντιστηρίων
  • Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων – Αθλητικών Κέντρων
  • Αστική Ευθύνη Εστιατορίων – Καφετεριών
  • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων – Ινστιτούτων Αισθητικής
  • Αστική Ευθύνη Κινηματογράφων – Θεάτρων
  • Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων
  • Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων