Εξασφάλιση Οικογένειας

Για όλους μας η φροντίδα και η προστασία της οικογένειας αποτελεί σκοπό. Η μεγαλύτερη επιθυμία μας είναι , η δυνατότητά μας  να εξασφαλίσουμε  ένα υψηλό επίπεδο ζωής στα αγαπημένα μας πρόσωπα.

 

Πόσοι άνθρωποι εξαρτώνται οικονομικά από εμάς;

Δημιουργώντας οικογένεια, δημιουργούνται παράλληλα και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  Ενοίκιο ή δάνειο, αυξημένα οικογενειακά έξοδα, μελλοντικές υποχρεώσεις για σπουδές των παιδιών κλπ.

 

Η εξασφάλιση ενός ικανού ποσού που θα διασφαλίσει την αδιάκοπη συνέχιση και ικανοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων και αναγκών της οικογένειας σε περίπτωση απώλειας του ανθρώπου που τη στηρίζει οικονομικά με το εισόδημά του, είναι ανεκτίμητη και ταυτόχρονα εφικτή.

 

Με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα  Οικογενειακής Προστασίας μπορείτε να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας τόσο από πρόσκαιρους κινδύνους (δάνειο, οικογενειακά έξοδα, επαγγελματικό άνοιγμα, σπουδές παιδιών κλπ) όσο και από πιο μακροπρόθεσμους (φόροι κληρονομιάς).

 

Ασφάλεια Ζωής

 

Προστασία Ατυχήματος


Ασφάλιση Εισοδήματος


Εξασφάλιση Οικογένειας


Προστασία Δανειοληπτών


 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ