Επαγγελματική Νομική Προστασία

 
Επαγγελματική Νομική Προστασία
 

 

Αν είστε επιχειρηματίας, βιοτέχνης, έμπορος ή ελεύθερος επαγγελματίας.
Ο σύγχρονος επιχειρηματίας, προσπαθεί καθημερινά να ασκήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν από ατύχημα στην επιχείρηση ή στο κατάστημα, στον δρόμο προς την εργασία και κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Όταν θα διεκδικήσετε αποζημίωση από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που σας προκάλεσε.
 

Η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει:

Αγορανομικές παραβάσεις

Εργατικά ατυχήματα και άλλα εξ’ αμελείας αδικήματα
Διαφορές μεταξύ εργοδότη και των υπαλλήλων
Μισθωτικές διαφορές επαγγελματικής στέγης
Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία που σας καλύπτει με συμβόλαια πυρός, κλοπής κλπ.,
Αστικής ευθύνης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
Επίσης απαιτήσεις δημιουργούνται σε περίπτωση κλοπής, πυρός, καταστροφής μηχανών κ.λ.π.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ

 
Λογιστές – Φοροτεχνικούς
Σώματα Ασφαλείας
Οδηγοί Ο.Σ.Υ.
Ιατρών
Και άλλων επαγγελμάτων