Νομική Προστασία Οικογένειας

 

 

 

 

 

Μπορείτε τώρα να διεκδικήσετε το δίκιο σας ως πολίτες, καταναλωτές, συγκάτοικοι ή γείτονες και να προστατέψετε την Οικογένεια και το Σπίτι σας, χωρίς έξοδα και με τη στήριξη του Δικηγόρου που εσείς μπορείτε να επιλέξετε.

Ποιοι Καλύπτονται :

.

Οι Σύζυγοι , τα Παιδιά μέχρι 21 ετών (ή μέχρι 25 ετών εφόσον σπουδάζουν) , οι Γονείς των Συζύγων εφόσον διαμένουν

μόνιμα μαζί τους , Ανιόντες (παππούς, γιαγιά αν δηλωθούν).

 

 

 

Καλύψεις :
  • Διεκδίκηση Αποζημιώσεων , όταν προκληθούν ζημιές στο Σπίτι οας από υπαιτιότητα τρίτου, π.χ. γείτονα, εργολάβου διπλανής οικοδομής, συνεργείου του Δήμου ή Εταιρίας Κοινής Ωφέλειας κ,λπ. Οταν καλυπτόμενο Μέλος της Οικογένειας τραυματιστεί ως επιβάτης Μέσου Μαζικής Μεταφοράς ή ως πεζός
  • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια , εάν εσείς ή κάποιο από τα Καλυπτόμενα Μέλη της Οικογένειας σας μηνυθεί από τρίτους ή την αστυνομία, πχ για διατάραξη κοινής ησυχίας, εξύβριση, πρόκληση σωματικής βλάβης κ.ά.
  • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Προστασία Καταναλωτή) , όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λογαριασμών, λανθασμένης ή άδικης τραπεζικής
    συναλλαγής, αγοράς ακατάλληλων προς διάθεση τροφίμων ή ελαττωματικών καταναλωτικών αγαθών, αθέτησης ,συμβατικής υποχρέωσης (όπως από γραφεία ταξιδιών, συμβόλαιο συντήρησης/επισκευής κ.λπ.)
  • Υπαλληλικές και Εργατικές Διαφορές με Εργοδότες , εάν εσείς ή κάποιο από τα Καλυπτόμενα Μέλη της Οικογένειας σας με σχέση εξαρτημένης εργασίας απολυθεί καταχρηστικά ή δεν του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση ή όταν ο Εργοδότης δεν χορηγεί τα νόμιμα ένσημα ή δεν καταβάλλει επιδόματα, δώρο κλπ.
  • Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Οικογενειακής Κατοικίας (Μόνιμης & Εξοχικής),όταν ο Ιδιοκτήτης του Σπιτιού σας ζητήσει παράλογη αναπροσαρμογή ενοικίου ή δεν αναγνωρίζει δαπάνες
    που τον βαρύνουν ή δεχτείτε αγωγή έξωσης κλπ.
  • Διαφορές των Καλυπτομένων Μελών με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες , για θέματα που σχετίζονται με Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής, Υγείας, Συνταξιοδότησης, Περιουσίας κλπ.