Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού

 

 

I.X ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ – ΤΑΞΙ – ΦΟΡΤΗΓΑ (Ι.Χ. ή Δ.Χ.) – ΔΙΚΥΚΛΑ- ΤΡΑΚΤΕΡ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ

Εσείς και το αυτοκίνητο σας ή το όχημα που χρησιμοποιείτε ως επαγγελματικό εργαλείο αντιμετωπίζετε καθημερινά στους δρόμους μικρούς και μεγάλους κινδύνους που σας κοστίζουν ακριβά και αναστατώνουν τη ζωή και το πρόγραμμα σας.

 

 

 

 

Με τη Νομική Προστασία απαλλάσσεστε από το άγχος και τα έξοδα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να βρείτε το δίκιο σας και να διεκδικήσετε τις νόμιμες αποζημιώσεις.

 

Ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο Ασφαλισμένος μας έχει ένα ευρύ φάσμα καλύψεων:

Καλύψεις

 

  • Διεκδίκηση Αποζημιώσεων , διεκδίκηση – εξώδικο ή/και δικαστικά – από τρίτους και τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες των νόμιμων αποζημιώσεων για ζημιές/βλάβες που προκάλεσαν στο Ασφαλισμένο Όχημα/Οδηγό/Επιβαίνοντες
  • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια όταν ο Οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα που επιφέρει τραυματισμό ή απώλεια ζωής τρίτων
  • Διοικητικές προσφυγές όταν υπάρξει αφαίρεση άδειας οδήγησης λόγω παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών)
  • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις όταν αποδειχθεί ελαττωματικό το καινούργιο Όχημα που αγοράσατε , όταν σας προξενήσουν ζημιά σε κάποιο parking , όταν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη μεταβίβαση ή την ανταλλαγή του παλαιού σας Οχήματος , εάν γίνει κακή επισκευή του Οχήματος σας στο συνεργείο
  • Πραγματογνωμοσύνη σε περίπτωση ατυχήματος με το Ασφαλισμένο Όχημα – ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα – για όλες τις ζημιές άνω των € 400 που συμβούν στην ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ & ΒΟΛΟ, αλλά και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής
  • Διαφορές του Ασφαλισμένου μας με την Ασφαλιστική του Εταιρία όταν η Ασφαλιστική του Εταιρία δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις από ζημιές, όπως φωτιά, κλοπή κλπ.
  • Κάλυψη Εξόδων Μετακίνησης, Διανυκτέρευσης και Διατροφής του Ασφαλισμένου Οδηγού και ενός (1) Μάρτυρα του στην περίπτωση που δικάζεται σε Ποινικό Δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του
  • Άμεση Πληρωμή Ζημιών που προκαλούνται από Υπαιτιότητα Οδηγού Ανασφάλιστου Οχήματος αφού προηγηθεί πραγματογνωμοσύνη, καταβάλλεται αμέσως. το 70% του κόστους των υλικών ζημιών του Ασφαλισμένου Οχήματος
  • Αποκρούσεις Αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις, εάν δεχτείτε αγωγή επανείσπραξης από την Ασφαλιστική σας Εταιρία και
  • Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου μας εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας