Νομική Προστασία

Νομική Υποστήριξη

Σε μια εποχή που τα μέτρα και οι περιορισμοί μεταβάλλονται διαρκώς, είναι περισσότερο από αναγκαίο καθένας από εμάς να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα έννομα συμφέροντά του. Γι” αυτό, σε όποιον επαγγελματικό κλάδο κι αν ανήκετε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστείτε κάποια νομική υποστήριξη.

Όλοι μπορείτε να βρείτε το ασφαλιστικό πακέτο νομικής προστασίας που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Για τον επιχειρηματία ή τον ελεύθερο επαγγελματία , ειδικά προγράμματα ασφάλισης για ένα πλήθος νομικών διαφορών που είναι πολύ συνηθισμένες σε κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση.
Εξασφαλίζετε κάλυψη δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που απαιτούνται για να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντά σας.
Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τον δικηγόρο σας ελεύθερα ή να δώσετε το δικαίωμα στην εταιρία να ορίσει εκείνη δικηγόρο.

Που Καλύπτεστε

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.
Επειδή σήμερα υπάρχει ανάγκη να μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και έγκαιρα όλα τα απρόοπτα γεγονότα, αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη.
 

 
Ενοχικών Συμβάσεων
 

Για τον επιχειρηματία εκείνον που θέλει μια ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησής του, με αυτήν την κάλυψη του δίνεται η δυνατότητα να στρέφεται κατά των οφειλετών του για τις επισφαλείς του απαιτήσεις.
Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο σύγχρονος επιχειρηματίας, προσπαθεί καθημερινά να ασκήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα.