Νομική Προστασία

Aσφάλιση Νομικής Προστασίας – περισσότερο απαραίτητη παρά ποτέ!

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είτε ως πολίτες, εργαζόμενοι και καταναλωτές είτε ασκώντας την επαγγελματική ή επιχειρηματική μας δραστηριότητα, η πολυνομία, η ανάγκη για απόλυτα εξειδικευμένες νομικές συμβουλές στους τομείς που μας ενδιαφέρουν, αλλά και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος για να καταφύγουμε σε μια δικαστική αναμέτρηση απαιτούν την θωράκισή μας με αξιόπιστες ασφαλιστικέςκαλύψεις Νομικής Προστασίας.

 

Η Νομική Προστασία είναι θέμα ειδικών και ένα πολύτιμο «αγαθό» για κάθε πολίτη Καλύπτονται οι δικαστικές ή οι εξώδικες δαπάνες που είναι αναγκαίες για την περιφρούρηση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλιζομένου, όπως είναι π.χ. οι αμοιβές δικηγόρου, τα δικαστικά έξοδα, οι αποζημιώσεις μαρτύρων, οι  αμοιβές πραγματογνωμόνων, τα έξοδα δικαστικών επιμελητών, οι αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων, οι δικαστικές δαπάνες του αντιδίκου, τα έξοδα προσφυγών ενώπιον διοικητικών αρχών και πολλά άλλα.

 

Προγράμματα Ασφάλισης :

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΣΤΟΛΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΤΡΑΤΟΣ)

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΑΞΙ)

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Ανάλογα με τις αιτίες των διαφορών, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας μπορεί να διακριθεί σε γενική ασφάλιση που θα αφορά κάθε διαφορά που προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία, και σε ειδικές ασφαλίσεις για διαφορές από ορισμένες μόνο αιτίες.

Γιατί χρειάζομαι Νομική Προστασία

Επειδή σήμερα υπάρχει πραγματική ανάγκη να μπορείτε εσείς και τα μέλη της Οικογένειάς σας να διεκδικήσετε το δίκιο σας ως πολίτες, εργαζόμενοι και καταναλωτές και να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και συγκροτημένα τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα και τις αδικίες που παρουσιάζονται καθημερινά