Νοσοκομειακά Προγράμματα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ποσό κάλυψης : 700.000€ ανά περιστατικό & κατ΄ έτος 

Έως 100% κάλυψη των εξόδων περίθαλψης

Lux – A – B θέση νοσηλείας

Ολοκληρωμένη Νοσοκομειακή Κάλυψη

Εγγύηση Παροχών 

Προσιτή τιμή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσηλεύτριας, μέχρι 240€ την ημέρα
 • Κάλυψη εξόδων έως 1.000€ πριν & μετά τη νοσηλεία.
 • Παροχή Νοσοκομειακού επιδόματος από 110€ – 150€ ημερησίως
 • Παροχή Χειρουργικού επιδόματος έως 7.000€ ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης
 • Κάλυψη συγγενών παθήσεων: καλύπτονται μετά από 2 έτη έως του ποσού των 200.000€
 • Κάλυψη αιμοκάθαρσης, μηχανικής υποστήριξης, χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών, χωρίς χρονικό περιορισμό & έως του ποσού των 700.000€ ανά περιστατικό
 • Κάλυψη Μονάδος Εντατικής Θεραπείας & αυξημένης φροντίδας χωρίς χρονικό περιορισμό & έως του ποσού των 700.000€ ανά περιστατικό
 • Κάλυψη Μοσχευμάτων έως του ποσού των 700.000€
 • Κάλυψη ρομποτικής χειρουργικής με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου
 • Κάλυψη Pet Scan εντός νοσηλείας
 • Κάλυψη κρίσεων «Ε»
 • Κάλυψη βιοψίας οργάνων
 • Κυστεοσκόπηση, Βρογχοσκόπηση, Υστεροσκόπηση
 • Κολονοσκόπηση – Γαστροσκόπηση
 • Παρακέντηση μυελού των οστών εντός νοσηλείας
 • Αγγειογραφία , Στεφανιογραφία
 • Καυτηριασμοί , Laser , Κρυοπληξίες
 • Αντιμετώπιση επειγόντων και έκτακτων περιστατικών
   • ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΠΟ 2.000€ ΕΩΣ 3.000€ ανάλογα την θέση νοσηλειας
   • ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ έως του ποσού των 700.000€
   • ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ , Παρέχεται έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα ανά έτος , η οποία μπορεί να φτάσει έως 15%, λόγω μη χρήσης του νοσοκομειακού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

  Μοναδική Παροχή!!!

   • Κατάργηση οποιουδήποτε ποσού απαλλαγής του ασφαλισμένου, σε περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα κατά τουλάχιστον 20% στις δαπάνες του νοσοκομείου.

ΔΩΡΕΑΝ
Ετήσιο Προληπτικό CHEK UP
Παροχή Ταξιδιωτικής Ασφάλισης
Παροχή Αερομεταφοράς

 

Αποζημίωση με:
 • Απευθείας εξόφληση, στα συμβεβλημένα νοσοκομεία
 • Εξόφληση μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων τιμολογίων/αποδείξεων, στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία

Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα για πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις κάθε προγράμματος και οδηγίες για τις διαδικασίες πριν και μετά τη νοσηλεία