Ξενοδοχείων – Τουριστικών Μονάδων – Ενοικιαζόμενων Δωματίων

hotel

Ασφάλιση ξενοδοχείων, τουριστικών μονάδων, ενοικιαζόμενων δωματίων

 

Είναι ένα εξειδικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων, Τουριστικών Μονάδων ή και ενοικιαζόμενων δωματίων παρέχοντας ένα πλέγμα καλύψεων που ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες του επιχειρηματία, όπως:

  • Κάλυψη του κτιρίου και του περιεχομένου από κινδύνους πυρκαγιάς και συμπληρωματικούς
  • Κάλυψη χρηματικών απωλειών της επιχείρησης
  • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων
  • Εργοδοτική αστική ευθύνη
  • Τροφική δηλητηρίαση, πυρκαγιά – έκρηξη έναντι των πελατών – επισκεπτών
  • Κλοπή αντικειμένων πελατών στα δωμάτια & στις θυρίδες
  • Ζημιές στα αυτοκίνητα πελατών στο παρκινγκ
  • Νομική προστασία
  • Επέκταση του προγράμματος με τις καλύψεις Σεισμού και Απώλειας Κερδών

Όλες οι πιο πάνω καλύψεις παρέχονται με ενιαίο ασφάλιστρο υπολογιζόμενο βάσει του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου.