Οδοντιατρική Ασφάλιση

Κάλυψη εξόδων Οδοντιατρικής Περίθαλψης.

Εξασφαλίζετε τη φροντίδα που αξίζει το χαμόγελό σας, με μικρό κόστος!

 

 

 

>>>Υψηλού επίπεδου περίθαλψη από ένα ευρύ δίκτυο σε συνεργασία με τον Όμιλο Βιοϊατρική.

>>>Απεριόριστος αριθμός επισκέψεων

>>>Κάλυψη Οδοντιατρικών Εξόδων, βάσει συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου.

>>>Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης Ανά Γνάθο € 1.500 το πρώτο έτος, € 1.750 το δεύτερο έτος, € 2.000 το τρίτο έτος, € 2.250 το τέταρτο έτος, € 2.500 το πέμπτο έτος. Κάλυψη από την Εταιρία του 80% των εξόδων, για θεραπείες δοντιών. Με δική σας συμμετοχή μόλις το 20% .

>>>Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου ορίου, έκπτωση 50% στο κόστος των Οδοντιατρικών
Πράξεων.

Δωρεάν παροχές κάθε χρόνο

Ενήλικες

  • 1 διαγνωστικός και 1 ορθοδοντικός έλεγχος
  • 1 καθαρισμός δοντιών
  • 1 σφράγισμα Α’ τάξεως

 

Παιδιά

  • 1 διαγνωστικός και 1 ορθοδοντικός έλεγχος
  • 1 φθορίωση και απομάκρυνση πλακών
  • 1 πιστοποιητικό οδοντιατρικής υγιεινής

 

Κάλυψη για όλη την οικογένεια

Προνομιακά ασφάλιστρα για ολόκληρη την οικογένεια και πρόγραμμα φροντίδας ειδικά για τις ανάγκες των παιδιών.

Κάλυψη ακόμα και υψηλού κόστους θεραπειών όπως σιδεράκια, εμφυτεύματα κλπ.

Δεν καλύπτονται:  Αισθητικά, Εξωστοματικά, Ειδικά Υλικά (π.χ. Ευγενή Μέταλλα).

 

Σημεία Εξυπηρέτησης

Βιο-οδοντιατρείο Αθήνας (Μιχαλακοπούλου)
Βιο-οδοντιατρείο Κηφισίας
Βιο-οδοντιατρείο Aλίμου
Βιο-οδοντιατρείο Θεσσαλονίκης

 

Προνομιακά Ασφάλιστρα (Μικτά Ετήσια)

Δεν απαιτείται προασφαλιστικός έλεγχος

Μόνο με :

195 € για τον κυρίως ασφαλισμένο.

170 € για τον/την σύζυγο.

1ο Παιδί  € 145

Κάθε άλλο Παιδί € 72,5

 

Περίοδος Αναμονής Περίοδος Αναμονής ανάλογα με το είδος της οδοντιατρικής πράξης (έως 18 μήνες) (κλικ εδώ)

Χωρίς αναμονή, σε περίπτωση ατυχήματος

1 μήνα, για τις δωρεάν παροχές

Χωρίς αναμονή, για το πιστοποιητικό οδοντιατρικής υγιεινής

 

Το πρόγραμμα διατίθεται για ηλικίες 1-69 ετών, οπότε και λήγει.