Προστασία από Ατύχημα

Είναι σημαντικό, τόσο για εμάς όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μπορούμε να προστατευτούμε από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος.

Προτείνουμε το πρόγραμμα ασφάλισης από Ατύχημα γιατί είναι ευέλικτο με ιδιαίτερα προσιτό κόστος, προσφέρει ουσιαστικές καλύψεις, ώστε να αντιμετωπίσετε όλες τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει ένα ατύχημα για την υγεία ή και το εισόδημά σας.

ΠΑΡΟΧΕΣ κατ’άτοµο

1

Απώλεια ζωής από Ατύχηµα

2

Μόνιµη Ολική/Μερική ανικανότητα από Ατύχηµα

3

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα

4

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

5

Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα

6

Εγγυημένη Σύνταξη Ατυχήματος και Εφάπαξ

Μπορούμε να προσαρμόσουμε τα ποσά και τις καλύψεις για να φτιάξουμε το δικό σας πρόγραμμα προστασίας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να προστεθούν και άλλες ασφαλιστικές καλύψεις όπως νοσοκομειακή περίθαλψη , απώλεια εισοδήματος κλπ. το κόστος είναι  ανάλογα με το επάγγελμα που ασκεί ο ασφαλιζομενος και το ύψος των καλύψεων που θέλει. ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ —- «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

 

Ασφάλεια Ζωής

 

Προστασία από Ατύχημα


Ασφάλιση Εισοδήματος


Εξασφάλιση Οικογένειας


Προστασία Δανειοληπτών 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ