Προστασία Δανειοληπτών

daneioliptwn

Το στεγαστικό ή το καταναλωτικό δάνειο

 

 

 

 

 

 

αποτελεί μία μακροχρόνια και σημαντική οικονομική δέσμευση. Η εξασφάλιση της αποπληρωμής του στην περίπτωση που συμβούν απρόοπτα γεγονότα αποτελεί ανάγκη.

 

Το πρόγραμμα Προστασία Δανειοληπτών προσφέρει ουσιαστική κάλυψη σε περιπτώσεις απώλειας ζωής η μόνιμης ολικής ανικανότητας, από ατύχημα ή ασθένεια, εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του δανείου χωρίς να επιβαρύνονται οι κληρονόμοι.

 

Βασικό χαρακτηριστικό της ασφάλισης αυτής είναι ότι το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται σταδιακά ανάλογα με τον τρόπο και το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, εξασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατό κόστος για τον δανειολήπτη.

 

 

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για εσάς που:

  • Έχετε ανειλημμένες υποχρεώσεις (π.χ. ένα δάνειο, υπόλοιπο από πιστωτικές κάρτες) και επιθυμείτε να έχετε ασφαλιστική προστασία.
  • Έχετε στεγαστικό δάνειο και είτε επιθυμείτε οι ίδιοι ασφαλιστική προστασία ή είναι υποχρεωτική από την Τράπεζα για την έγκριση του δανείου σας.

 

Ασφάλεια Ζωής

 

Προστασία Ατυχήματος


Ασφάλιση Εισοδήματος


Εξασφάλιση Οικογένειας


Προστασία Δανειοληπτών


 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ