Συνδυασμός Νομικής Προστασίας

 

 

Επωφεληθείτε από το συνδυασμό διαφορετικών καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία με προσιτό ασφάλιστρο!

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Νομικής Προστασίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ

 

€ 119 το έτος