Φωτοβολταϊκά

Ασφάλιση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης

Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη υλικών ζημιών από τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω:

 • Πυρκαγιά
 • Άμεση πτώση κεραυνού
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους (ή / και αντικειμένων που πέφτουν από αυτό)
 • Ζημιές από καπνό
 • Πρόσκρουση οχημάτων (τρίτων)
 • Απεργίες, Στάσεις, Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα
 • Ζημιές από χιόνι, χαλάζι, παγετό
 • Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή / και αναρριχήσεως (& ζημιές από κλοπή)
 • Σεισμός
 • Καθίζηση, κατολίσθηση
 • Αστική ευθύνη επί της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών ζημιών
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Δαπάνες απαραίτητες για έξοδα/ αμοιβές αρχιτεκτόνων κλπ
 • Δαπάνες απαραίτητες για την ελαχιστοποίηση και περιορισμό της καλυπτόμενης υλικής ζημίας
 • Αυτόματη ανασύσταση κεφαλαίων κατόπιν υλικών ζημιών με καταβολή αναλογούντος ασφαλίστρου
 • Αξία αντικατάστασης (αξίας καινουργούς)
 • Απώλεια κερδών

 

 

Πόσο κοστίζει

Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με:

· την αξία της εγκατάστασης

· τη χρήση της εγκατάστασης (οικιακή ή επαγγελματική )