Ασφάλιση Επιχείρησης Έξυπνη Λύση

Ως  ιδιοκτήτης επιχείρησης έχετε ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες τόσο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και το περιεχόμενο, αλλά και τις ευθύνες στο χώρο της επιχείρησης,  στους υπαλλήλους, στους πελάτες, στο προϊόν που παράγετε  , στις  υπηρεσίες που παρέχετε

 

 

Ασφάλιση Επιχείρησης Έξυπνη Λύση

Ασφάλιση Επιχείρησης Έξυπνη Λύση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να απαλλαγείτε από όλα αυτά έτσι ώστε να έχετε περισσότερο παραγωγικό χρόνο , έχουμε δημιουργήσει και προτείνουμε ένα πακέτο καλύψεων το οποίο προσαρμόζετε σε κάθε επιχείρηση όσο μικρή η μεγάλη είναι.

Έξυπνη Λύση – Ασφάλιση Επιχείρησης  

 

 

 

 

 

Συνοπτικά περιλαμβάνει :
 

 

 

 

 

 

 • Νομική προστασία
 • Ασφάλιση ατυχήματος
 • Χρηματικές απώλειες
 • Κτιριακές βελτιώσεις Εξοπλισμός
 • Πυρκαγιά – Καπνό – Έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα
 • Πλημμύρα, θύελλα- καταιγίδα, χιόνι – χαλάζι – παγετό
 • Θραύση σωληνώσεων και αποχετεύσεων
 • Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη  – Κακόβουλες ενέργειες
 • Κλοπή με διάρρηξη ή αναρρίχηση και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες στα περιεχόμενα – Κλοπή χρημάτων – Ληστεία ταμείου
 • Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης
 • Έξοδα του ασφαλιζόμενου για αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων
 • Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας
 • Έξοδα άντλησης υδάτων, συνεπεία πλημμύρας
 • Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς
 • Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης
 • Αστική ευθύνη
 • Απώλεια κερδών (Διακοπή εργασιών)
 • Θραύση επιγραφών
 • Αστική ευθύνη επισκεπτών
 • Αντικατάσταση κλειδαριών μετά από κλοπή
 • Σεισμό

 

 

Το ασφαλιστήριο αυτό έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, τόσο όσον αφορά στο εύρος των παροχών όσο και στη διάρκεια.

Στόχος είναι ένα  ασφαλιστήριο συμβολαίου, εξ’ αρχής σχεδιασμένο να καλύπτει από τον κίνδυνο της απλής πυρκαγιάς, μέχρι και τον οποιονδήποτε κίνδυνο που απειλεί ή μπορεί να απειλήσει μία επιχείρηση.

 

Ασφάλιση Επιχείρησης Έξυπνη Λύση

Απευθύνεται σεΙδιοκτήτες επιχειρήσεων που λειτουργούν την επιχείρησή τους σε ιδιόκτητη οικοδομή , Ενοικιαστές που επιθυμούν να ασφαλίσουν το περιεχόμενο της επιχείρησής τους , Ενοικιαστές που επιθυμούν να ασφαλίσουν το περιεχόμενο της επιχείρησής τους, καθώς και τις πιθανές βελτιώσεις που έχουν κάνει με δικά τους έξοδα στο ενοικιαζόμενο κτίριο, Ιδιοκτήτες και Ενοικιαστές που επιθυμούν να ασφαλίσουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το περιεχόμενο αλλά και τις ευθύνες που έχει ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης , την νομική προστασία, καθώς και την προστασία του προσωπικού της επιχείρησης .