Αστικής Ευθύνης Εργοδότη – Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη

 

 

 

 

 

 

Σας καλύπτει για την αστική ευθύνη που έχετε ως εργοδότης και των αντιπροσώπων σας για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρησή σας.

 

Αστικής Ευθύνης Εργοδότη – Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

 

Με την ασφάλεια αυτή καλύπτεστε εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.