Ομαδική Ασφάλιση Προσ. Ατυχήματος Εργαζομένων

Απευθύνεται σε:

 Μικρομεσαία επιχείρηση με εργατοτεχνικό ή/και υπαλληλικό προσωπικό. Εργαζόμενους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ασχέτως ειδίκευσης.
Οι καλύψεις ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού.
 

 
 

Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος με ομαδική ασφάλιση
Οικονομική προστασία σε περίπτωση που μου συμβεί κάποιο ατύχημα.

 

 
 
 
 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 

  • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Ατυχήματος εντός/ εκτός Νοσοκομείου
  • Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα Ατυχήματος, μέχρι 90 ημέρες, από την 1η μέρα
  • Έξοδα Έκτακτης Μεταφοράς
  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα,
  • Μόνιμη Ολική/ Μερική Ανικανότητα Από Ατύχημα
  • Μηνιαία Σύνταξη Ατυχήματος για 5 χρόνια
  • Εβδομαδιαίο Επίδομα Ανικανότητας προς Εργασία από ατύχημα
  • Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα Aσθένειας