Συχνές ερωτήσεις

Προσοχή: οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτή την ενότητα είναι συμβουλευτικές και όχι δεσμευτικές. 

 

Τι πρέπει να κάνω αν μου συμβεί τροχαίο ατύχημα;

Να καλέσετε υποχρεωτικά την Φροντίδα Ατυχήματος ο αριθμός του τηλεφώνου είναι γραμμένος στο ασφαλιστήριο σας (λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο), είτε βρίσκεστε ακόμη στον τόπο του ατυχήματος είτε εντός οκτώ (8) ημερών προκειμένου να κάνετε την Αναγγελία Ζημιάς. Να ενημερώσετε άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

 

 

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου μου;

 

 

Θα χρειαστεί να καλέσετε την αστυνομία, η οποία θα συμπληρώσει δελτίο συμβάντος, αντίγραφο του οποίου θα σας δώσει. Στη συνέχεια θα καλέσετε στην Εταιρεία για να δηλώσετε το περιστατικό

 

 

 

Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο έκτακτο και στο επείγον περιστατικό;

 

Έκτακτα θεωρούνται τα περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας. Οι   διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνουν ιατρικές και ενδοσκοπικές πράξεις.

 

Επείγον περιστατικό είναι η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας του ασφαλισμένου λόγω  ατυχήματος ή ασθενείας, που μπορεί να επιφέρει απώλεια της ζωής του ή να έχει ως συνέπεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, αν δεν του παρασχεθεί άμεσα ιατρική ή χειρουργική θεραπεία σε νοσοκομείο. Ο χαρακτηρισμός ενός περιστατικού ως επείγοντος γίνεται αποκλειστικά με ιατρικά κριτήρια. Εφόσον ένα περιστατικό  χαρακτηριστεί επείγον, καλύπτεται. Εάν όμως ο διαγνωστικός έλεγχος ή η ιατρική αντιμετώπιση που έλαβε χώρα στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων δεν στοιχειοθετεί την ύπαρξη επείγοντος περιστατικού, οι δαπάνες αντιμετώπισης του περιστατικού δεν θα καλύπτονται, ανεξάρτητα από τη συμπτωματολογία που οδήγησε τον ασφαλισμένο στην αναζήτηση πρώτων βοηθειών.

 

 

Σε ποιά σημεία πρέπει να δώσω προσοχή σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα;

α) Tο δικαίωμα εξαγοράς, το οποίο δίνεται ανάλογα με τους ειδικούς όρους κάθε προγράμματος και κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια

β) Τον πίνακα εξαγοράς

γ) Tο εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη ή την εγγυημένη σύνταξη

δ) Τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου

 

 

 

Τι είναι το δικαίωμα της Υπαναχώρησης;

Είναι το δικαίωμα που έχετε ως  αντισυμβαλλόμενος να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση ασφάλισης, αποστέλλοντας στην εταιρεία σχετική επιστολή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε εσάς του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα μετά την αφαίρεση του δικαιώματος συμβολαίου και των πραγματοποιηθέντων εξόδων (κόστος ιατρικών εξετάσεων, προμήθειες, κ.λπ

 

 

Σε περίπτωση που μου προκαλέσει ατύχημα ένα ανασφάλιστο όχημα, αποζημιώνομαι και πώς;

 

Αποζημιώνεστε απευθείας για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου σας από την Ασφαλιστική σας Εταιρεία αποφεύγοντας τη διαδικασία εμπλοκής με το Επικουρικό Κεφάλαιο. Οφείλετε να ειδοποιήσετε άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή για το συμβάν ώστε να βεβαιώνεται από νόμιμο δημόσιο έγγραφο, ο χαρακτηρισμός του οχήματος που σας προκάλεσε τη ζημιά ως ανασφάλιστο.

 

 

Ποιες είναι οι διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσω και ποια τα δικαιολογητικά ώστε να ταξιδέψω στο εξωτερικό;

Για να ταξιδέψετε στο εξωτερικό χρειάζεται:

  • να υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο και
  • να ενημερωθεί ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος, λίγες μέρες πριν, για τον προορισμό σας και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στη συνέχεια, θα σας δοθεί η Πράσινη Κάρτα με την οποία καλύπτεστε για ταξίδι στο εξωτερικό, όχι μόνο στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) αλλά και στις υπόλοιπες χώρες όπου ισχύει το σύστημα Πράσινων Καρτών. 
Επιπροσθέτως, για ταξίδι στη Γερμανία ισχύει το μέτρο των Περιβαλλοντικών Ζωνών όπου πρέπει οι ταξιδιώτες να είναι εφοδιασμένοι με ειδική πλακέτα μικροσωματιδίων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

 

Προσοχή: οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτή την ενότητα είναι συμβουλευτικές και όχι δεσμευτικές.