Χρήσιμα τηλέφωνα ασφαλιστικών εταιρειών

Interamerican
210 946 2000 Εξυπηρέτηση Πελατών
1010 Γραμμή Υγείας – Ιατρικής Βοηθείας
1158 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος

 

Eurolife
210 95 55 600 Εξυπηρέτηση Πελατών
231 308 4300 Γραμμή Υγείας
210 6504035 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος (MAPFRE ASISTENCIA)

 

Generali
18 112  Εξυπηρέτηση Πελατών 210 8096100
210 8096166 Γραμμή Υγείας
210 6504058 ή 210 3497023 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος

 

Interasco
210 6793200 Γραμμή Υγείας
210 9460293 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος (INTERPARTNERCE ASSISTAN)
Θραύση Κρυστάλλων: Carglass 211 12 08 188
Glass Drive 800 11 777 999

 

MetLife
210 8787000 Εξυπηρέτηση Πελατών
800 800 9999 Γραμμή Υγείας
800 1124 444 / 210 8931244 Dental Care

 

AIG
210 8127600 Εξυπηρέτηση Πελατών
210 9408676 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος
(INTERPARTNER ASSISTANCE)

 


Prime Insurance
212 212 7800 Εξυπηρέτηση Πελατών
212 212 7810, Συντονιστικό Κέντρο Υγείας
212 212 5151 Τηλεφωνικό Κέντρο Med One
212 212 7878 ,210 6504063 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος (EUROSOS)

 


DAS
210 9001300 Εξυπηρέτηση Πελατών

 


Carglass
211 1208188 Εξυπηρέτηση Πελατών
800 11 777 999 Glass Drive

 


Ευρωπαϊκή Πίστη
210 8119670 / 18123 Εξυπηρέτηση Πελατών
211 107 5709 Φροντίδα Ατυχήματος Οδική – Ταξιδιωτική Βοήθεια
213 011 0079 Carglass
801 11 01234 / 210 9971829 Συντονιστικό Κέντρο

 


Aigaion
800 11 211 211 Εξυπηρέτηση Πελατών
210 9119999 Εξυπηρέτηση ζημιών
210 9236287 Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος
1158 Οδική Βοήθεια – Φροντίδα Ατυχήματος
800 11 777 999 / 210 559 3976 Glassdrive
213 011 0000 Carglass

 


Εθνική Ασφαλιστική
18189 Εξυπηρέτηση Πελατών

 


Groupama

800 11 93800 / 210 32 95111 Εξυπηρέτηση πελατών                                                                                                                                                 210 32 95555 Οδική Βοήθεια & Φροντίδα Ατυχήματος

 


Interlife
2310 499000 Εξυπηρέτηση πελατών
210 6504060 Οδική Βοήθεια