Χρήσιμα τηλέφωνα ασφαλιστικών εταιρειών

Interamerican
210 946 2000 Εξυπηρέτηση Πελατών
1010 Γραμμή Υγείας – Ιατρικής Βοηθείας
1158 Οδική Βοήθεια –

 

Eurolife
210 95 55 600 Εξυπηρέτηση Πελατών
231 308 4300 Γραμμή Υγείας

 

Generali
18 112  Εξυπηρέτηση Πελατών 210 8096100
210 8096166 Γραμμή Υγείας

 

Interasco
210 6793200 Γραμμή Υγείας

Θραύση Κρυστάλλων: Carglass 211 12 08 188
Glass Drive 800 11 777 999

 

MetLife
210 8787000 Εξυπηρέτηση Πελατών
800 800 9999 Γραμμή Υγείας
800 1124 444 / 210 8931244 Dental Care

 

AIG
210 8127600 Εξυπηρέτηση Πελατών

 


Prime Insurance
212 212 7800 Εξυπηρέτηση Πελατών
212 212 7810, Συντονιστικό Κέντρο Υγείας
212 212 5151 Τηλεφωνικό Κέντρο Med One

 


DAS
210 9001300 Εξυπηρέτηση Πελατών

 


Carglass
211 1208188 Εξυπηρέτηση Πελατών
800 11 777 999 Glass Drive

 


Ευρωπαϊκή Πίστη
210 8119670 / 18123 Εξυπηρέτηση Πελατών

213 011 0079 Carglass
801 11 01234 / 210 9971829 Συντονιστικό Κέντρο

 

Blue Aigaion Insurance Solutions
Τηλέφωνο: (+30) 210.911.9700

 


Εθνική Ασφαλιστική
18189 Εξυπηρέτηση Πελατών

 


Groupama

800 11 93800 / 210 32 95111 Εξυπηρέτηση πελατών

 


Interlife
2310 499000 Εξυπηρέτηση πελατών