3μηνη ή 6μηνη Ασφάλιση ΙΧΕ Αυτοκινήτου

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με βάση τα κυβικά και τους φορολογήσιμους ίππους του οχήματος ενδεικτικό πίνακα για τα Ε.Ι.Χ. :

Για Νομό Αττικής

Από 0 έως 1214 κυβικά = 7 – 8 Φορ. ίπποι: Τελικά ολικά ασφάλιστρα 47€
Από 1215 έως 1500 κυβικά = 9 – 10 Φορ. ίπποι: Τελικά ολικά ασφάλιστρα  53€
Από 1501 έως 1785 κυβικά = 11 – 12 Φορ. ίπποι: Τελικά ολικά ασφάλιστρα  55€
Από 1786 & πάνω κυβικά = 13 Φορ. ίπποι & πάνω : Τελικά ολικά ασφάλιστρα  56€

 


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-1-

Με βάση τα κυβικά και τους φορολογήσιμους ίππους του οχήματος ενδεικτικό πίνακα για τα Ε.Ι.Χ. : Για Νομό Αττικής

Από 0 έως 928 κυβικά = 6 Φορ. ίπποι : Τελικά ολικά ασφάλιστρα  85 €
Από 929 έως 1214 κυβικά = 7- 8 Φορ. ίπποι : Τελικά ολικά ασφάλιστρα 95 €
Από 1215 έως 1500 κυβικά = 9 -10 Φορ. ίπποι : Τελικά ολικά ασφάλιστρα  106€
Από 1501 έως 1785 κυβικά = 11 -12 Φορ. ίπποι : Τελικά ολικά ασφάλιστρα  110€
Από 1786  κυβικά & πάνω = 13 Φορ. ίπποι & πάνω : Τελικά ολικά ασφάλιστρα  113€

 

Βασικό

Πακέτο

 • Σωματικές βλάβες,
 • Υλικές ζημιές,
 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α.Ε. ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣ. ΧΩΡΩΝ – ΣΩΜ. ΒΛΑΒΕΣ – ΥΛ. ΖΗΜΙΕΣ
 • Αυτογνώμων αφαίρεση,
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα,
 • Νομική προστασία,
 • Οδική βοήθεια από ατύχημα,
 • Φροντίδα ατυχήματος (εξυπηρέτηση στον τόπο του ατυχήματος)
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
 • ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

 

 

Πρόσθετες παροχές

χωρίς επιβάρυνση:

 

 • Εύκολη και γρήγορη αποζηµίωση µέσω του συστήµατος Φιλικού Διακανονισμού.
 • Δωρεάν Πράσινη Κάρτα ώστε να μπορεί ο ασφαλισμένος να κινηθεί νόμιμα εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Συνεργαζόµενα εξουσιοδοτημένα συνεργείαστα οποία µπορεί ο ασφαλισµένος να απευθύνεται γλιτώνοντας χρόνο, κόπο και χωρίς την εκταµίευση χρηµατικού ποσού σε περίπτωση ατυχήµατος.