Αστική Ευθύνη Ιατρών

AΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ

 

 Τι καλύπτει το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Ιατρών

Με το πρόγραμμα Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης Ιατρών εξασφαλίζετε την ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες καθώς και την νομική υποστήριξη σε οποιοδήποτε συμβάν , σε όλες τις ειδικότητες του ιατρικού κλάδου . Πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια κατά την άσκηση του επαγγέλματός σας. Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τυχόν αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν οι ασθενείς σας.

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                            Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιατρών

Ασφαλίστε σήμερα την πιθανότητα λάθους κατά την διενέργεια μιας ιατρικής επέμβασης, παρακολούθησης ή διάγνωσης για τον ασθενή σας

.

Τι εξασφαλίζει η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιατρών

 

 

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιατρών σας εξασφαλίζει από €100.000 μέχρι €1.000.000, ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.

 

 

 

Φόρμα Επικοινωνίας Ασφάλισης