Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Καλύπτοντας κάθε επαγγελματία σύμφωνα με τις ανάγκες του

Σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

 

προγράμματα
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)